Mam! Dwi’n mynd i uni! #FyStori @Dan_PCYDDS 0

Doedd fynd i’r brifysgol ddim yn dewis cyntaf i mi, ond, dwi mor falch mae dyma’r llwybr dwi wedi penderfynu dilyn. Dwi ar fin gorffen tymor cyntaf fy ail flwyddyn, ac mae’r cyfnod dwi wedi bod yma wedi bod yn anhygoel, rhwng gweithgareddau allgyrsiol i weithgareddau’r cwrs, dwi wrth fy modd. Dwi’n astudio BA Perfformio, mae’n wych, dwi wedi gwneud ffrindiau am oes allan o’r grŵp bach dwi’n gweithio efo ac mae’n grêt gweld datblygiad ymhob un ohonom. Rydym yn cael siaradwyr gwadd, rydyn ni’n ‘star-struck’ ambell i waith ond dyma beth ddwi am wneud, ac mae’r radd dwi’n gweithio tuag at yn rhoi hwb enfawr i fi a’n yrfa.

Fel myfyriwr Cymraeg mae digonedd i gadw chi’n brysur, rhwng y ddawns a’r ‘steddfod ryng-golegol, taith y chwe gwlad, Aelwyd, Eisteddfod yr Urdd, pob un yn brofiad diddorol i ddweud y lleiaf. Wrth gwrs, mae’r Coleg Cymraeg yn dda i ni hefyd efo teithiau yn cael ei threfnu fel Cangen. Eleni, penderfynais i fod yn ‘buddy’ rhyngwladol sydd yn golygu fy mod yn helpu myfyrwyr tramor sydd yn dod am dymor neu am y flwyddyn i astudio ac i ymgyfarwyddo efo bywyd myfyrwyr cymraeg, mae hyn hefyd yn golygu fy mod yn cael fynd ar ei tripiau nhw o amgylch sir gar, i Gaerdydd I ymweld a Sain Ffagan ac wrth gwrs i ymweld a chanolfan siopa Dewi Sant. Un o’r profiadau gorau hyd yn hyn efo’r swyddfa rhyngwladol yw cael swper Diolchgarwch efo’r myfyrwyr o America.

Fi yn y swper Diolchgarwch efo Deio.

Fi yn y swper Diolchgarwch efo Deio.

More