#America 0

Wrth I ‘r tymor cyntaf o’r ail flwyddyn ddod I ben, mae hefyd yn amser I ni ffarwelio efo’n myfyrwyr tramor sydd wedi bodi yn astudio efo ni ers mis Medi. Eleni, penderfynais I fod yn ‘buddy’ rhyngwladol, mae wir

Diwrnod cyntaf o bod yn buddy

Diwrnod cyntaf o bod yn buddy

wedi bod yn profiad arbennig a dwi wedi joio mas draw I weud y lleiaf. O dysgu am ei ddiwylliant nhw, I ddod I adnabod yr unigolion yn dda ond hefyd wedi bod yn rhan o profiad arbennig iddyn nhw astudio yma yn PCYDDS. Mae’r myfyrwyr yn dod o America, Canada, Tseina a nifer o wledydd Ewropiaidd, felly  mae Cymru yn le newydd iawn iddynt. Mae’r syddfa rhyngwladol yn gwneud ei gorau I sicrhau fod y myfyrwyr yn teimlo’n gyfforddus yma ond hefyd ei bod nhw’n cymryd rhan ac yn dysgu am diwylliant Cymru. Mae teithiau yn cael ei trefnu  idddynt a meant yn cael y cyfle I weld traethau, amgueddfa Sain Ffagan, big pit, ymweld a Caerdydd, Llundain a Bath fel rhan o’r cynllun.

Pan oedd yn rhaid I fi codi’n gynnar ar fore mawrth I deithio I maes awyr Heathrow, doedd y myfyrwyr rhyngwladol yma ddim yn rhai o’n hoff pobl i. Ond ar cyrraedd a rhedeg o gwmpas rhwng terminal 3 ac 1 daeth pawb at ei gilydd, a dyma ni, myfyrwyr rhyngwladol PCYDDS Hydref 2014. Roedd y pethau oedden nhw’n dweud yn fy

Ar ein ymweliad I Bath.

Ar ein ymweliad I Bath.

niddori, roedd y ffaith ei bod nhw’n gwybod ambell I beth am Gymru yn fy adloni.

Wrth I’r tymor fynd yn ei flaen, roedd y tripiau yn rhywbeth I edrych ymlaen at er mwyn cael amser efo’r myfyrwyr ond hefyd I weld llefydd newydd. Roedd y teithiau yn ffordd da I’r myfyrwyr, sydd o’r un gwlad ddod I nabod ei gilydd. Wrth gwrs, roedd y myfyrwyr yma ar gyfer addysg a profiad, ond roedd dod I nabod pobl o Gymru a myfyrwyr eraill hefyd yn rhan o’r profiad wrth iddynt dysgu ambell I air. Er I’r profiad o astudio trymor bod yn profiad iddyn nhw, mae hefyn yn profiad I myfyrwyr PCYDDS I weld a dysgu am gwledydd eraill.

Mae’r swyddfa rhyngwladol yn y brifysgol yn un gweithgar iawn, er iddi weithio I ddenu myfyrwyr allanol a rhoi profiad wych iddyn nhw, mae hefyd yn gweithio I rhoi cyfleoedd i myfyrwyr y brifysgol teithio am tymor I America, Canada neu Norwy I astudio. Ers I fi ddo yn buddy rhyngwladol a creu cysylltiadau yn y swyddfa rhyngwladol, dwi wedi mynd ati I ymgeisio I astudio yn America am tymor cyntaf fy trydedd flwyddyn.