Bod yn fyfyriwr cyfrwng Cymraeg yn PCYDDS 0

Dwi’n astudio BA Perfformio ar gampws Caerfyrddin, campws sydd efo traddodiad gwych o ddarparu ar gyfer unrhyw fyfyrwyr Cymraeg. Mewn gwirionedd, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant sydd efo’r nifer mwyaf o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn y wlad. Dwi wrth fy modd efo’r hyn sy’n cael ei gynnig rhwng y brifysgol a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o sefydliadau Cymraeg wedi cartrefi ar gampws Caerfyrddin, gan gynnwys Pencadlys y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Theatr Genedlaethol Cymru, mae gan Urdd Gobaith Cymru swyddfa yma hefyd, a fydd Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin fel rhan o brosiect yr Egin, I greu hwb creadigrwydd yn y Gorllewin.

Llun o ‘photo booth’ yn dawns y Gym Gym

Llun o ‘photo booth’ yn dawns y Gym Gym

Fel myfyrwyr yn rhan o’r Cymdeithasau Cymraeg rydym yn cael mynd i ddigwyddiadau fel y ddawns a’r ‘steddfod ryng-golegol. A dyna sbort! Mwynhau, dod  i adnabod myfyrwyr o brifysgolion eraill a dod i adnabod myfyrwyr eich prifysgol ychydig bach yn well. Dim y cystadlu sydd yn bwysig, ond y cyfle i gymysgu a chymdeithasu efo myfyrwyr Cymraeg o bob rhan o Gymru. Mae’r daith rygbi blynyddol hefyd yn gyfle gwych i wneud yr un peth ond hefyd yn brofiad yn ei hun!

Yn y brifysgol, mae’r Gym Gym yn helpu i drefnu penwythnos y glasfyfrwyr, sydd yn benwythnos cyn i dymor y brifysgol cychwyn. Mae’r myfyrwyr newydd cyfrwng cmraeg yn dod lawr i ddod i adnabod ei gilydd cyn iddynt gofrestru a dechrau ar waith prifysgol. Mae’n gyfle gwych i ddod i adnabod pobl yn yr ail a trydedd flwyddyn hefyd wrth iddyn nhw ddod yn ôl yn gynnar i ymuno yn hwyl y penwythnos. Am y tro cyntaf, gwelwyd dawns gyntaf Gym Gym PCYDDS, cafwyd pryd 3 cwrs, seremoni gwobrwyo a ‘photo booth’, felly, ie, digwyddiad cymdeithasol i ni’r Cymry!

Mae Aelwyd y Drindod yn gyfle cymdeithasol arall sydd ar gael yn y brifysgol, cyfle i gwrdd fyny fel aelodau o’r Urdd I ganu ac ymarfer ar gyfer Eisteddfod ond hefyd rydym yn canu mewn cyngherddau yn y brifysgol, gan gynnwys cyngerdd Nadolig yr is-ganghellor,  a chyngerdd i godi arian i’r Eisteddfod Genedlaethol oedd yn Llanelli dros yr haf. Hefyd, yn yr Hydref llynedd, cawsom gyfle i ganu cyn gem ryngwladol Cymru V Tonga yn stadiwm y mileniwm.

Cor yn canu mewn digwyddiad I codi arian at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar

Cor yn canu mewn digwyddiad I codi arian at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar

Mae digonedd o arian ar gael i fyfyrwyr Cymreig, felly ymgeisiwch am bopeth! Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig sawl ysgoloriaeth i chi yn ddibynnol ar eich cwrs a sut ydych yn gwneud yn y broses ymgeisio. Mae PCYDDS hefyd yn cynnig ysgoloriaeth o £600 wedi i chi pasio pob modiwl gwerth 20 credyd. Felly cymryd mantais o bopeth sy’n cael ei chynnig yw’r hyn baswn i’n dweud oedd yn bwysig oherwydd trwy ymaelodi efo’r Gym Gym a bod yn rhan o’r gweithgareddau, mae gennai atgofion gwych! Ac mae arlwy ar gyfer myfyrwyr Cymreig yn datblygu o hyd.