Ffion Williams – BA Perfformio 0

Rwy’n astudio’r cwrs BA Perfformio ar gampws Caerfyrddin, ac yn fy ail flwyddyn yma yn PCYDDS. Dwi’n credu mai’r cyfle i gael arbrofi ag amrywiaeth o dechnegau arloesol amrywiol yw’r peth dwi’n mwynhau orau, yn unol â’r cyfle i brofi pob agwedd o waith o fewn y diwydiannau creadigol, yw’r pethau rwy’n mwynhau orau am y cwrs. Ac yn amlwg,  rwyf wrth fy modd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg! Fy hoff beth am gampws Caerfyrddin yw pa mor gartrefol mae’n teimlo i mi. Gan fod y campws yn un mor fach (o’i chymharu â phrifysgolion eraill) mae cymuned clós oddi mewn iddi, ac mae gan bawb le a chroeso ynddi. Rwy’n teimlo fod astudio yn y Gymraeg o elw enfawr i mi. Nid yn unig ydw i’n gwneud fy ngorau yn fy nhwaith drwy allu mynegi fy hunan yn fy mamiaith, ond mae’n rhoi’r cyfle i mi fynd i’r byd gwaith â dwy iaith rhygl a gallu gweithio gan ddefnyddio’r naill neu’r llall. Er nad yw wastad yn ymddangos felly, mae’r campws yn un fyrlymus drwy gydol yr wythnos.

Rwy’n aelod o Gymdeithas Gymraeg y Drindod Dewi Sant, yn ogystal â Chôr Aelwyd y Drindod. O fod yn rhan o’r cymdeithasau hyn ers fy mlwyddyn cyntaf, rwyf wedi creu nifer o ffrindiau newydd a chael sawl profiad bythgofiadwy e.e teithio i Ddulyn ar gyfer gem rygbi rybgwladol, a chanu yn Stadiwm y Mileniwm. Rwyf hefyd yn cael y cyfle i wneud nifer o chwaraeon yn ystod yr wythnos gyda thimau/chymdeithasau amrywiol. Ac wrth gwrs, mae na wastad groeso i bawb yn undeb y myfyrwyr! Rwyf wedi cymryd mantais ar bopeth oedd o ddiddordeb i mi hyd yn hyn, ac rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny! Nid yn unig ar ochr gyndeithasol, ond ar ochr academaidd hefyd. Dwi wedi datblygu fel unigolyn ers bod yma, ac wedi mwynhau pob eiliad, ac rwy’n sicr na fyddai hyny wedi bod yn bosib heb i mi daflu fy hun i bopeth oedd ar gael i mi. Rwyf wastad wedi clywed pethau da am PCYDDS, ac a bod yn onest dyma oedd y brifysgol rwyf wedi bwriadu ei mynychu ers bod tua pymtheg mlwydd oed! Mae pob un o raddedigion y brifysgol, sydd wedi bod yn ddigon caredig i ateb fy nghanoedd o gwestiynau dros y blynyddoedd, wedi canmol eu cyrsiau i’r cymylau ac wedi mwynhau eu hamser yma’n fawr. Roedd fy nghwrs yn cynnig yr hyn yr oeddwn am ei astudio i mi, ac roedd y campws yn un gartrefol, cymdeithasol oedd yn bwysig i mi. Yn ogystal, cefais fy atynnu gan y cyfle i astudio dramor fel rhan o’m cwrs, sydd yn gyfle anhygoel o drafeilio a dysgu am diwylliannau gwahanol ar draws y byd.

Darganfod Mwy