Lois Jones – Therapi Chwaraeon 0

Dwi’n astudio Therapi Chwaraeon ar gampws PCYDDS Gaerfyrddin, dysgu sut i drin athletwyr ar ol anaf, gan ddysgu am holl rannau’r corff. Dwi’n mwynhau’r ochr tylino iddo, techneg effeithiol i gynhesu’r cyhyrau ac i drin unrhyw anafiadau i’r cyhyrau. Rydym yn cael cyfle i drin rhai o aelodau’r staff yn wythnosol, ac mae’n braf cael adborth bositif ganddynt, ynghyd a chael adborth ar sut i wella gan y darlithydd. Fy hoff beth I am gampws Caerfyrddin yw sut mae pawb yn adnabod ei gilydd ac yn ffrindiau. Rwy’n mwynhau byw ar y campws am fod popeth mor agos at eu gilydd. Rwy’n rhan o’r Gymdeithas Gymraeg, y cor ac yn rhan o dim pel-rwyd a hoci y brifysgol, ac mae mynd i’r ymarferion yn wythnosol mor rhwydd i feddwl nad oes gennai gar. Dim ond mewn ychydig o brifysgolion y gallwch gael hynny. Yn anffodus, dim ond adrannau o fy nghwrs sydd trwy’r gyfrwng Gymraeg, ond bob cyfle y caf i wneud darn o waith yn Gymraeg, rwy’n cymryd mantais ohono. Mae o elw i mi, gan y credaf ei fod yn fanteisiol iawn yn y dyfodol pan y byddaf yn graddio, gan ei fod yn agor mwy o ddrysau.

Dwi’n meddwl ei fod yn bwysig ofnadwy i wneud y mwyaf ac y gallwch yn yr wythnosau cyntaf er mwyn cadw eich hunain yn brysur a chael dod i adnabod eraill. O ran fy nghwrs, cefais ddewis fynd i Llangranog yn yr ail wythnos er mwyn dod i adnabod y myfyrwyr eraill ynghyd a fy narlithydd. Dyma rhywbeth y byddaf yn argymell i unrhyw un sydd wedi dewis cwrs chwaraeon i fynd arno. Roedd yn gymaint o hwyl, er nad oeddwn yn adnabod neb ar ddechrau’r trip. Os ydych yn hoff o chwaraeon o ran yr ochr gystadleuol neu o ran hwyl, yna byddaf yn argymell iddych ymuno a thim yn y brifysgol. Mae’r ymarferion yn cael eu gosod allan fel eich bod yn dysgu a gwella eich sgiliau wrth fwynhau. Ffordd arall o gymdeithasu a dod i adnabod pobl yw trwy’r Gymdeithas Gymraeg. Mae nifer o dripiau a gweithgareddau yn cael ei gynllunio drwy gydol y flwyddyn e.e. mynd i’r Alban, ond fy hoff beth gyda’r Gym Gym yw cael mynd i’r Rhyng-gol.Pan ddes i yma I PCYDDS ar ddiwrnod agored, doeddwn i’m yn siwr iawn pa gwrs chwaraeon yr hoffaf ei wneud. Roedd y darlithwyr mor glen ac aethant trwy’r cyrsiau oedd ar gael yma gan eu egluro yn fanwl. Unwaith y cefais eglurhad o’r cwrs therapi chwaraeon, dechreuais gymryd diddordeb o’r campws, ar llety ayyb. Roeddwn wrth fy modd efo popeth yn bod mor agos at ei gilydd, a pa mor gartrefol oedd y lle. Roedd y dewis o gael astudio dramor hefyd o ddiddordeb i mi.

Darganfod Mwy