#Perfformio 0

Fel soniais o’r blaen, doeddwn i ddim am fynd i’r brifysgol, ond pan ddes i o hyd i gwrs oedd yn rhannu’r un enw ac un o fy niddordebau, sut oeddwn i fod gadw draw! Dewis I astudio yn y brifysgol oedd un o’r dewisiadau mwyaf a’r gorau i mi wneud erioed! Rhoi criw gwallgof o bobl ifanc, efo darlithwyr gwych a gwesteion ardderchog a dyna ni. BA Perfformio Dosbarth 2013.

Y Criw!

Y Criw!

Theatr Roegaidd, Shakespeare, Aled Jones Williams, do, naethon ni’r pethau stereotypical o fyfyrwyr drama ond, naethon ni fe’r ffordd Drindod! Dysgu mewn ffyrdd cwbl wahanol i’r hyn oeddwn i’n disgwyl a nes i fwynhau! Doedd dawnsio byth yn gryfder i mi, na chanu chwaith, a’r peth am y flwyddyn gyntaf yw ei fod yna i baratoi chi, yn wir, dyna yw pwrpas y tair blynedd, i baratoi chi, a dyna’n union na’th y flwyddyn gynta’, paratoi fi i’r ail flwyddyn a chodi fy hyder wrth berfformio yn gorfforol ac yn lleisiol.

Ffilmio ar gyfer prosiect y trydedd flwyddyn

Ffilmio ar gyfer prosiect y trydedd flwyddyn

Mae’r cwrs yn gyfoes iawn ac yn cadw fyny efo’r hyn sy’n digwydd yn y diwydiant, gan gynnwys darlithwyr gwadd sydd yn cymryd ei hymsyr i ddarlithio a rhannu ei gwybodaeth o’r diwydiant a hefyd yn rhoi’r cyfle i ni fel myfyrwyr rhwydweithio, sydd yn holl bwysig! Mae sioeau teithiol o hyd yn pasio trwy Gaerfyrddin, rhywbeth sy’n cael ei drefnu gan yr adran i sicrhau bod ni’r myfyrwyr yn gwylio pethau, sydd hefyd yn rhan hanfodol o rwydweithio.

 

Er i fi fod yn y brifysgol, mae dal cyfleoedd gwaith, boed hynny yn perfformio mewn prosiectau myfyrwyr y drydedd flwyddyn, gweithio fel ecstra ar y teledu, perfformio efo theatrau ieuenctid neu weithio yn y diwydiant. Ces I’r cyfle i fod yn rheolwr llwyfan y maes yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli llynedd, un o’r profiadau gorau erioed yn rhedeg o gwmpas ar gyfer bandiau Cymru a chadw amser! Wrth gwrs, roedd aros ar Faes B yn brofiad ‘fyd.

Darganfod Mwy