Etholiad yr UM 0

Mae llawer o son wedi bod dros y mis diwethaf ynglŷn â’r etholiad cyffredinol a phwy fydd yn arwain y wlad nesa’, ond mae etholiad yr undeb myfyrwyr yn ddigwyddiad hynod o gyffrous ar gampws wrth i bawb ddod allan i gefnogi ffrindiau sydd yn rhedeg yn yr etholiad, neu pwy y maent yn meddwl sydd orau i fod yn llywyddion ac is-lywyddion ar gampysau PCYDDS.

Mae’n ddigwyddiad cyffrous ar gampws wrth i faneri cael eu gwneud a’u hongian o gwmpas campws – posteri ymhobman, losin yn cael eu rhoi allan am ddim a phrif ddigwyddiad yr etholiad – yr hustings! Mae hustings yn gyfle i chi ddod i adnabod yr unigolion sy’n cymryd rhan yn yr etholiad, clywed beth sydd ganddyn nhw i ddweud ac wrth gwrs i chi ofyn cwestiynau iddyn nhw!

Mae llywyddion ac is-lywyddion y campws yn swyddi holl bwysig. Rydych chi’n cael eich ethol gan fyfyrwyr i fod yn llais y myfyrwyr a gweithio at sicrhau bod pob myfyriwr yn derbyn profiad anhygoel yn y brifysgol! Felly cyn pleidleisio dylech chi edrych ar eich dewisiadau a gwneud y dewis iawn!