Caerfyrddin – Tref â phersonoliaeth 0

Roedd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn ddewis cynta’ i mi pan oeddwn yn dewis Prifysgol am sawl rheswm. Roedd fy nghwrs – “Business Information Technology” ar gampws Caerfyrddin – Reit ar stepen drws o le o’n i’n byw yn Abertawe, ond eto’n ddigon pell i fod yn annibynnol. Roedd y cwrs yn edrych yn dda, ond yn ychwanegol i hynny, o’n i’n awyddus iawn i symud i dre nad oedd yn rhy brysur, a dyna’n union yw Caerfyrddin. Wedi dweud hynny, ma’ ‘na ddigon i ‘neud ‘ma! O’n i’n byw yn y twr yn fy mlwyddyn gyntaf ac mae ‘na sawl atgof yn sefyll allan. Fi’n cofio mynd am drip eitha’ randym lawr i draeth Pentywyn yn hwyr un noswaith, ond wrth gwrs, dyw mynd i’r traeth ddim at ddant pawb. Rwy’n cofio hefyd mynd i gefnogi un o’r timau rygbi lleol – Cwins Caerfyrddin ar sawl achlysur, boed yn brynhawn Sadwrn crasboeth neu’n Nos Fercher oer a gwlyb.

Rwy’n cadw dweud wrth bobol nad yw Caerfyrddin fel yr oedd hi. Ma’ na sinema fawr a sawl bwyty o safon yn cynnwys y brandiau mawr megis Harvester a Frankie & Bennys neu os i chi am rywbeth mwy ecsliwsif, mae  sawl bwyty annibynnol megis Con Passionata o gwmpas y dre – Sydd, gyda llaw, dim ond yn wâc 15 munud o’r campws. Os i chi’n lico ambell beint, ma’r “Plume of Feathers” – Un o dafarndai lleia’ Cymru yn werth ymweliad!

O brofiad personol, doedd hi ddim yn rhy anodd cael swydd rhan amser yn nhre Caerfyrddin chwaith. Gweithiais yn Costa Coffee yn achlysurol ac fel Llysgennad Myfyriwr i’r Brifysgol yn ystod fy amser fel myfyriwr.

Ma’ popeth mor agos yng Nghaerfyrddin – Y campws, y sinema, y bwytai, y tafarndai, y ganolfan bowlio deg a’r orsaf drenau!