#America 0

Wrth I ‘r tymor cyntaf o’r ail flwyddyn ddod I ben, mae hefyd yn amser I ni ffarwelio efo’n myfyrwyr tramor sydd wedi bodi yn astudio efo ni ers mis Medi. Eleni, penderfynais I fod yn ‘buddy’ rhyngwladol, mae wir

Diwrnod cyntaf o bod yn buddy

Diwrnod cyntaf o bod yn buddy

wedi bod yn profiad arbennig a dwi wedi joio mas draw I weud y lleiaf. O dysgu am ei ddiwylliant nhw, I ddod I adnabod yr unigolion yn dda ond hefyd wedi bod yn rhan o profiad arbennig iddyn nhw astudio yma yn PCYDDS. Mae’r myfyrwyr yn dod o America, Canada, Tseina a nifer o wledydd Ewropiaidd, felly  mae Cymru yn le newydd iawn iddynt. Mae’r syddfa rhyngwladol yn gwneud ei gorau I sicrhau fod y myfyrwyr yn teimlo’n gyfforddus yma ond hefyd ei bod nhw’n cymryd rhan ac yn dysgu am diwylliant Cymru. Mae teithiau yn cael ei trefnu  idddynt a meant yn cael y cyfle I weld traethau, amgueddfa Sain Ffagan, big pit, ymweld a Caerdydd, Llundain a Bath fel rhan o’r cynllun. More