Lois Jones – Therapi Chwaraeon 0

Dwi’n astudio Therapi Chwaraeon ar gampws PCYDDS Gaerfyrddin, dysgu sut i drin athletwyr ar ol anaf, gan ddysgu am holl rannau’r corff. Dwi’n mwynhau’r ochr tylino iddo, techneg effeithiol i gynhesu’r cyhyrau ac i drin unrhyw anafiadau i’r cyhyrau. Rydym yn cael cyfle i drin rhai o aelodau’r staff yn wythnosol, ac mae’n braf cael adborth bositif ganddynt, ynghyd a chael adborth ar sut i wella gan y darlithydd. Fy hoff beth I am gampws Caerfyrddin yw sut mae pawb yn adnabod ei gilydd ac yn ffrindiau. Rwy’n mwynhau byw ar y campws am fod popeth mor agos at eu gilydd. Rwy’n rhan o’r Gymdeithas Gymraeg, y cor ac yn rhan o dim pel-rwyd a hoci y brifysgol, ac mae mynd i’r ymarferion yn wythnosol mor rhwydd i feddwl nad oes gennai gar. Dim ond mewn ychydig o brifysgolion y gallwch gael hynny. Yn anffodus, dim ond adrannau o fy nghwrs sydd trwy’r gyfrwng Gymraeg, ond bob cyfle y caf i wneud darn o waith yn Gymraeg, rwy’n cymryd mantais ohono. Mae o elw i mi, gan y credaf ei fod yn fanteisiol iawn yn y dyfodol pan y byddaf yn graddio, gan ei fod yn agor mwy o ddrysau.

More