Bod yn fyfyriwr cyfrwng Cymraeg yn PCYDDS 0

Dwi’n astudio BA Perfformio ar gampws Caerfyrddin, campws sydd efo traddodiad gwych o ddarparu ar gyfer unrhyw fyfyrwyr Cymraeg. Mewn gwirionedd, Prifysgol Cymru’r Drindod Dewi Sant sydd efo’r nifer mwyaf o fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn y wlad. Dwi wrth fy modd efo’r hyn sy’n cael ei gynnig rhwng y brifysgol a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae nifer o sefydliadau Cymraeg wedi cartrefi ar gampws Caerfyrddin, gan gynnwys Pencadlys y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Theatr Genedlaethol Cymru, mae gan Urdd Gobaith Cymru swyddfa yma hefyd, a fydd Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin fel rhan o brosiect yr Egin, I greu hwb creadigrwydd yn y Gorllewin.

Llun o ‘photo booth’ yn dawns y Gym Gym

Llun o ‘photo booth’ yn dawns y Gym Gym

Fel myfyrwyr yn rhan o’r Cymdeithasau Cymraeg rydym yn cael mynd i ddigwyddiadau fel y ddawns a’r ‘steddfod ryng-golegol. A dyna sbort! Mwynhau, dod  i adnabod myfyrwyr o brifysgolion eraill a dod i adnabod myfyrwyr eich prifysgol ychydig bach yn well. Dim y cystadlu sydd yn bwysig, ond y cyfle i gymysgu a chymdeithasu efo myfyrwyr Cymraeg o bob rhan o Gymru. Mae’r daith rygbi blynyddol hefyd yn gyfle gwych i wneud yr un peth ond hefyd yn brofiad yn ei hun! More