Ffion Williams – BA Perfformio 0

Rwy’n astudio’r cwrs BA Perfformio ar gampws Caerfyrddin, ac yn fy ail flwyddyn yma yn PCYDDS. Dwi’n credu mai’r cyfle i gael arbrofi ag amrywiaeth o dechnegau arloesol amrywiol yw’r peth dwi’n mwynhau orau, yn unol â’r cyfle i brofi pob agwedd o waith o fewn y diwydiannau creadigol, yw’r pethau rwy’n mwynhau orau am y cwrs. Ac yn amlwg,  rwyf wrth fy modd yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg! Fy hoff beth am gampws Caerfyrddin yw pa mor gartrefol mae’n teimlo i mi. Gan fod y campws yn un mor fach (o’i chymharu â phrifysgolion eraill) mae cymuned clós oddi mewn iddi, ac mae gan bawb le a chroeso ynddi. Rwy’n teimlo fod astudio yn y Gymraeg o elw enfawr i mi. Nid yn unig ydw i’n gwneud fy ngorau yn fy nhwaith drwy allu mynegi fy hunan yn fy mamiaith, ond mae’n rhoi’r cyfle i mi fynd i’r byd gwaith â dwy iaith rhygl a gallu gweithio gan ddefnyddio’r naill neu’r llall. Er nad yw wastad yn ymddangos felly, mae’r campws yn un fyrlymus drwy gydol yr wythnos. More